Historie

Det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev afholdt 1. gang i 1968.

Køge var værtsby.

Initiativtagerne var Vilhelm Andersen, Roskilde og Mogens Eicke, Køge.

Siden er der hvert år afholdt et stævne, nogle år faktisk 2, idet stævnet for de unge blev skilt fra i 1982. I årene fra 1982 til og med 1985 blev der afholdt et stævne for børn og eet for unge.

Efter det 1. stævne var der et overskud, på kr. 1.092,64 som skulle fordeles.

En 3 personers gruppe blev nedsat: Knud Amorsen, Børge Holm og Anne Lise Andersen. Deres opgave var at få lavet vedtægter, der kunne godkendes af de deltagende foreninger. Det fremgår af de nuværende vedtægter at de er vedtaget i Køge den 17. august 1968.

Imidlertid er der en del korrespondance, som tyder på at de 3 førnævnte personer har brugt meget tid på at få vedtægterne tilrettet og på en Stiftende generalforsamling i Korsør den 3. maj 1970, er de endelige vedtægter for Børnestævnefonden af 1968, blevet vedtaget.

Knud Amorsen var fondens første formand og kasserer, han passede jobbet til 1983.

Peder Madsen formand og kasserer fra 1983 – 2011 

Erik Jønsson, formand og kasserer fra 2011 -